Ang SINUMAN na makababasa ng column na ito ay nalalaman ang tungkol sa trianggulo ng apoy – kung paano mo kailangan ng materyal, oxygen at init para matustusan ang pagkasunog, at kung aalisin mo ang isa lang sa mga ito, mamamatay ang apoy. Lahat ay pare-parehong mahalaga.

Kaya, hindi naging mahirap para magpainit (paumanhin) sa secretary general ng International Maritime Organization nang inanunsyo niya na ang tema ng IMO para sa taong ito ay magiging “Mga barko, Puwerto at mga Tao”. Walang sinuman ang posibleng tututol sa napakahusay na tatlong-sanga na tema, kung saan marahil ay sinasalamin ang sariling mga kasigasigan ni Mr Kitack Lim, dahil nasangkot na siya sa lahat ng tatlo noong kanyang dakilang karera sa mundo tungkol sa paglalayag.

Tulad lang nga ng ating trianggulo ng apoy, ang bawat isa sa mga sangkap na ito, na nakikita natin, ay pare-parehong mahalaga para sa kabutihan ng sangkatauhan. Ito'y hinalinhan ng S-G, Admiral Mitropoulos, na nagturo na kung hindi dahil sa mga barko, kalahati sa sangkatauhan ay maaaring magutom at malamang na magyelo, sa dilim. Ang mga barko ang mga mensahero ng kalakalan sa mundo, kung saan, kahit na ang mga iba-ibang pananaw ng mga tao na yumayakap sa pambansang kasapatan sa sarili, ay tinitiyak na ang lumalaking populasyon ng mundo ay maaaring masuportahan. Ang kapasidad at pagkaeksakto ng mga modernong barko ay dinulutan tayo ng kasanayan sa gawaing pang-industriya at ekonomiyang ‘just in time’, na nag-aalis sa marami nating inaaksaya na maaaring maranasan natin. At mesahe ng IMO, mula ng pagsisimula nito, ay naging para sabihin sa mundo ang kahalagahan ng ligtas na pagbibiyahe ng kargamento, kung saan ay nagpapatakbo na may nararapat na atensyon sa kaligirang pandagat.

Ngunit malamang na may kabuluhang ulitin ang pag-iingat na maaari kang magkaroon nang sobra ng magandang bagay, at kung ang industriya ng pagbibiyahe ng kargamento ay nasa kalagayan ng kabuuang sobra sa kapasidad, samantalang ang mga gumagamit nito ay maaaring magdiwang sa kamurahan nito, sa huli walang sinumang nakikinabang dito. Ang kawalan ng gantimpala ay pinaparusahan ang mga nagpapatakbo ng mga dekalidad na barko at sa huli ay ginagawang hindi gaanong ligtas ang mga ito, dahil ang mga sulok ay pinuputol ng mga tao na hindi sapat na kumikita para mapanatili ang mga pamantayan.

At sa paghahanap para sa mabisang pagbibiyahe ng kargamento, ang pangalawang sangkap sa temang tripartite ni Mr Lim – ang mga puwerto – ay pare-parehong mahalaga. Ang mga kasanayan sa gawain ng pinakamahusay na naidisenyo at maingat na napangangasiwaang barko ay masasayang kung ang mga puwerto kung saan siya bumibiyahe ay walang kakayahan, tiwali o teknikal na walang kakayahan. Nakakikita tayo ng maraming paglalarawan ng mga malungkot na sagabal na ito sa internasyonal na kalakalan – ang mga puwerto kung saan ang kawalan ng mga daungan o disenteng kagamitan sa pangangasiwa ng kargada ay isinusumpa ng mga barko na magpaugoy-ugoy nang kawalang silbi sa paligid ng kanilang mga angkla, na hinihintay ang kanilang pagkakataon para sa isang pagdaong.

 

Isang katanungan ng mga prayoridad

Totoo, maaari itong maging isang kahihinatnan ng hindi gaanong maunlad na katangian ng Estado, ngunit maaari rin itong maging isang katanungan ng mga prayoridad ng mga pambansang gobyerno, kung saan ay naging hindi kumbinsido ng mga argumento para sa mga upgrade ng kakayahan ng puwerto. At gaanong karaming puwerto ang nalalaman ng mga nagbabasa sa paglalayag na mga kilala sa kanilang katiwalian at karaniwang hindi mapagkaibigan sa kanilang mga panauhing lumulutang, at kaninong reaksyon, kapag ang huling lubid sa pagkakatali ay pakakawalan ay isa sa malalim na kaginhawahan?

Walang sinuman ang dapat umalis ng puwerto na ang pakiramdam ay nailagay sila sa wringer. Napakahalaga ng mga puwerto at nararapat na mahalin para sa kanilang halaga sa maayos na takbo ng kalakalan. Kung maipapakalat ng IMO ang pinakamahusay na kasanayn sa mga operasyon ng puwerto, gaya sa pangangasiwa sa barko, gagawan nito ang mundo, hindi lang ang industriya sa pagbibiyahe ng kargamento, ng pabor. Walang kakulangan sa mga halimbawa ng kahusayan ng mga puwerto na gumagawa ng negosyo, sa bawat bahagi ng mundo at hanay ng laki. Mayroon ding mga nakahandang gamiting plano ng teknikal na tulong para tulungan ang mga paurong na puwerto, kung nasaan ito, para makaagapay. May kabuluhan rin ito na gunitain na ang mga barko ang humihirang sa panguanhing daluyan ng kita ng mga puwerto, kaya ang kaunlarang tungkol sa paglalayag ay gumagana sa lahat ng paraan.

Ang ikatlong elemento ni Mr Lim’ ay “mga tao” maaari mong tutulan na ang mga nilalang na tao ay kumakatawan na pampadulas kung saan pinapanatali ang kabilang dalawa na tumakbo nang maayos. Pareho sa nasa dalampasigan at nakalutang, hindi ka makalalayo nang napakalayo nang walang matatalinong tao na nalalaman kung ano sila. Mabuti na makuha ang kanyang endorsement, dahil sa maraming taon, kapag gumugol ang IMO nang napakalaki sa mga pagpupursigi nito sa mga bagay ng istraktura at makinarya, paminsan-minsan ay nararamdaman mo na ang “elemento ng tao” ay nagiging isang tila huling isip.

Iyon ay nagbago sa mga huling taon at ngayon ang elemento ng tao ay palaging isinasaalang-alang sa pagbuo ng mga bagong regulasyon, o rekumendasyo. Totoo, ang STCW Convention ay ipinapalagay na isa sa mga ‘haligi’ ng regulatoryo, ngunit ang hanggahan sa pagitan ng mga tao at barko, puwerto at makinarya na kanilang patatakbuhin ay pangkalahatang pandaigdigan at itinuturing na sentrong baitang sa birtuwal na bawat larangan ng regulasyon. Ang mga barko at puwerto ay kinakailangan ng mga nangunguna sa klaseng propesyonal para patakbuhin ang mga iyon, at kinakailangan nito ng malamin na pag-iisip tungkol sa kung paanong pinakamainam na umakit, kumalap at magpanatili ng mga tao na susulitin ang mga barko at puwerto na paglilingkuran nila.

Marahil sa taong ito, gaya ng nagbibigay ang tema ng IMO ng nakalulugod na pagkakataon para magtuon sa tatlong bahagi ng paksa nito, titingnan namin ang ilang orihinal na pag-iisip sa kung papaanong magtutulungan ang mga barko, puwerto at mga tao sa pakinabang nating lahat