Ang trabaho sa silid ng makina ay hindi gaanong hands-on gaya dati

Ang mga benepisyong hinahandog ng paghahatid ng malalaking datos mula sa barko papuntang baybayin ay napakahalaga para balewalain, ngunit anong matitirang gagawin ng mga mandaragat? Read more

Pagsikat ng liwanag

Ang kadiliman ay maaaring mabigat sa sinuman sa atin sa mga oras ng takot o alalahanin, ngunit ang liwanag ng Diyos ay palagaing naririyan para gabayan tayo, sabi ni The Revd Cedric Rautenbach Read more

Tinatawag tayong mga taong mapagpatawad

Ang kabiguang magpatawad, at kabiguang magsabi ng paumanhin ay hindi lamang nakalulungkot, maaaring maging mapanganib ito sa mga komunidad, kabilang ang ating kapwa tripulante na nakasakay sa barko Read more

Ang pananagutan ng maestro

Napapanahon na para sa internasyonal na batas ng paglalayag na isapanahon ang sarili nito para maipakita ang katotohanan ng pananagutan at kapangyarihan ng modernong maestro ng barko, sabi ni Michael Grey Read more

Head: Triyada ng tagumpay sa mga industriyang tungkol sa paglalayag

Ang tema ng World Maritime Day sa taong ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa ilang orihinal na pag-iisip sa kung papaanong magtutulungan ang mga barko, puwerto at mga tao para sa pakinabang nating lahat Read more

Naghahandog ang Kuwaresma ng pagkakataon para sa isang bagong simula

Karamihan sa relihiyon ay naghihikayat na magpahinga para pagngilay-ngilayin ang direksyon at layunin ng ating mga buhay at ating mga relasyon para matiyak kung ano ang kinakailangang kumpunihin Read more

Dapat isaalang-alang ng mga disenyo ang shipboard society

Ang ganap na naisasaalang-alang na layout ng bapor ay maaaring makagagawa nang marami para pabutihin ang moral at pagkakaisa ng tripulante, at sa pagsasagawa nito ay nakapanghihikayat ng kabutihan hinggil sa pag-iisip sa nakasakay sa bapor, paliwanag ni Michael Grey Read more