Buenos Aires

Port page for Buenos AiresRead more

Stanley

Port page for StanleyRead more

Belem

Port page for Belem, BrazilRead more

Privacy Notice

Read more

Mission impact

Our 200 ports regularly send us information and statistics on their local welfare work...Read more

IHQ Directors

Here is the list of directors based at International Headquarters in London UK.Read more

Seafarers Happiness Index

We are committed to monitoring seafarers' issues and welfare, if you are a seafarer please take the survey below to help us monitor and change your working environment:Read more

Ang trabaho sa silid ng makina ay hindi gaanong hands-on gaya dati

Ang mga benepisyong hinahandog ng paghahatid ng malalaking datos mula sa barko papuntang baybayin ay napakahalaga para balewalain, ngunit anong matitirang gagawin ng mga mandaragat?Read more

Pagsikat ng liwanag

Ang kadiliman ay maaaring mabigat sa sinuman sa atin sa mga oras ng takot o alalahanin, ngunit ang liwanag ng Diyos ay palagaing naririyan para gabayan tayo, sabi ni The Revd Cedric RautenbachRead more

Tinatawag tayong mga taong mapagpatawad

Ang kabiguang magpatawad, at kabiguang magsabi ng paumanhin ay hindi lamang nakalulungkot, maaaring maging mapanganib ito sa mga komunidad, kabilang ang ating kapwa tripulante na nakasakay sa barkoRead more