Mission impact

Our 200 ports regularly send us information and statistics on their local welfare work...Read more

IHQ Directors

Here is the list of directors based at International Headquarters in London UK.Read more

Seafarers Happiness Index

We are committed to monitoring seafarers' issues and welfare, if you are a seafarer please take the survey below to help us monitor and change your working environment:Read more

Ang trabaho sa silid ng makina ay hindi gaanong hands-on gaya dati

Ang mga benepisyong hinahandog ng paghahatid ng malalaking datos mula sa barko papuntang baybayin ay napakahalaga para balewalain, ngunit anong matitirang gagawin ng mga mandaragat?Read more

Pagsikat ng liwanag

Ang kadiliman ay maaaring mabigat sa sinuman sa atin sa mga oras ng takot o alalahanin, ngunit ang liwanag ng Diyos ay palagaing naririyan para gabayan tayo, sabi ni The Revd Cedric RautenbachRead more

Tinatawag tayong mga taong mapagpatawad

Ang kabiguang magpatawad, at kabiguang magsabi ng paumanhin ay hindi lamang nakalulungkot, maaaring maging mapanganib ito sa mga komunidad, kabilang ang ating kapwa tripulante na nakasakay sa barkoRead more

Ang pananagutan ng maestro

Napapanahon na para sa internasyonal na batas ng paglalayag na isapanahon ang sarili nito para maipakita ang katotohanan ng pananagutan at kapangyarihan ng modernong maestro ng barko, sabi ni Michael GreyRead more

Sea Sunday

Sea Sunday is the global celebration of the enduring and vital work of The Mission to Seafarers...Read more

Head: Triyada ng tagumpay sa mga industriyang tungkol sa paglalayag

Ang tema ng World Maritime Day sa taong ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa ilang orihinal na pag-iisip sa kung papaanong magtutulungan ang mga barko, puwerto at mga tao para sa pakinabang nating lahatRead more

Naghahandog ang Kuwaresma ng pagkakataon para sa isang bagong simula

Karamihan sa relihiyon ay naghihikayat na magpahinga para pagngilay-ngilayin ang direksyon at layunin ng ating mga buhay at ating mga relasyon para matiyak kung ano ang kinakailangang kumpunihinRead more